Naar boven

Uit het vrijwilligerswerk

Thomas Stürtz en Heinz Korte

De CEO
Coronajaar

Het corona-jaar eiste bij iedereen zijn tol. Boeren speelden een bijzondere rol bij het waarborgen van de voedselzekerheid. Tegelijkertijd worden zij geconfronteerd met vele eisen van politiek, samenleving en handel. Ook Thomas Stürtz en Heinz Korte ervaren deze uitdagingen ook dagelijks bij hun eigen bedrijven. Hier vindt u een overzicht van het afgelopen boekjaar en de belangrijke koers die voor de DMK Group is uitgezet.

 

 

 

Vorig jaar was een enorme uitdaging voor de gehele zuivelindustrie. Enerzijds heeft de coronapandemie vele ontwikkelingen in een stroomversnelling gebracht en de algemene verschuiving in de voorkeur van de consument naar hoogwaardige producten die in harmonie met dier en natuur zijn geproduceerd, snel in gang gezet. Aan de andere kant heeft deze periode ook laten zien waartoe wij als DMK Group samen in staat zijn.

Als grootste zuivelcoöperatie van Duitsland is de betrouwbare levering van levensmiddelen aan de bevolking onze duidelijke opdracht. Maar ook al werden wij op de boerderijen en de werknemers in de fabrieken en de administratie ook getroffen door de gevolgen van het virus, toch hebben wij op het hoogtepunt van de crisis onze verantwoordelijkheid genomen. Wij bleven onze zuivelfabriek voorzien van melk van hoge kwaliteit, zodat zij er veelzijdige producten van konden maken en zodat de schappen in de supermarkten altijd vol lagen voor de consumenten.

 

Het afgelopen jaar heeft dus op indrukwekkende wijze onderstreept hoe "systeemrelevant" de voedingssector eigenlijk is. Maar het toonde ook aan dat voeding niet vanzelfsprekend is. Want: Boeren voeden de bevolking. Veel consumenten en politici waren zich daar nauwelijks nog van bewust, omdat in Europa bijna alles dag en nacht, onmiddellijk en in overvloed voor ons beschikbaar is. Maar toen de internationale goederenstromen tot stilstand kwamen, de schappen van de supermarkten vrijwel leeg raakten en de inkoophoeveelheden gedeeltelijk werden gerantsoeneerd, ontstond een heel ander beeld. Wij boeren produceren de "middelen om te leven". En we zijn er trots op dat we binnen DMK eraan kunnen bijdragen dat de mensen deze tijden goed doorkomen. Ons werk vergt een hoge mate van inzet, toewijding en kosten. Want zelfs los van corona worden wij geconfronteerd met vele eisen waaraan wij moeten voldoen en ook willen voldoen. Willen wij echter op duurzame wijze op deze weg voortgaan, dan moeten deze inspanningen in de gehele toeleveringsketen op passende wijze worden gewaardeerd en beloond. Dit moet duidelijk zijn voor iedereen die erover spreekt en oproept tot verandering - of het nu gaat om consumenten, politici of inkopers in de detailhandel. De kosten en de inspanningen voor de noodzakelijke veranderingen door iedereen worden gedragen. Vaak blijft het bij de boeren hangen.

Des te belangrijker is het dat wij nu als hele branche met één stem spreken. Daarom was het besluit van de Duitse zuivelfabrikanten voor een nieuwe, gezamenlijke branchecommunicatie een groot succes en een belangrijke koersbepaling voor ons allemaal. Wij moeten de mensen actiever laten zien wie wij zijn, waar wij voor staan en wat wij doen. Want in het verleden kwam onze melk wel in de koelkasten, maar steeds minder in de hoofden van de consumenten - vooral bij de jongere mensen. Daarom moeten we hen aanspreken met een gezamenlijke communicatiestrategie in de kanalen die zij gebruiken en ons als de zuivelindustrie op een authentieke manier presenteren. De gevolgen van de coronacrisis maken dit overduidelijk. Maar met de terugkeer naar alledaagse bezigheden, zoals samen koken, eten met het hele gezin en gezond eten met natuurlijke ingrediënten, komen er ook kansen voor ons. Daarom zullen wij als zuivelbranche in de toekomst met een krachtige stem spreken in de dialoog met consumenten, politici en de media.

Bovendien hebben wij vorig jaar een belangrijke onderwerp op onze boerderijen en in onze coöperatie aangepakt. Eind september hebben wij "Fixed Price" geïntroduceerd, ons eigen model voor het waarborgen van vaste prijzen, als aanvulling op ons klassieke basisprijsmodel. Hier hebben wij een mijlpaal bereikt in het bijwerken van onze leveranciersrelaties. Onze waarborging van vaste prijzen biedt planningszekerheid en vermindert het liquiditeitsrisico van de deelnemende boeren. De DMK Group zorgt daarbij voor het waarborgen van vaste prijzen. In samenwerking met gevestigde brokers en de beurs kan zo tot 30% van het gemiddelde maandelijkse melkvolume via DMK op de goederentermijnmarkt worden aangeboden tegen een gegarandeerde prijs. De processen zijn beveiligd en worden nauwlettend in het oog gehouden door auditors en financiële controleurs.

 

In 2020 hebben we laten zien dat we als DMK Group de maatschappelijke veranderingen het hoofd bieden. Hoewel corona voor ons allemaal onverwacht en plotseling kwam, hebben wij ons niet zomaar aan de situatie overgegeven, maar hebben wij actief opgetreden met voorzichtige en verantwoordelijke maatregelen. De maatregelen van de afgelopen jaren hebben ons daartoe in staat gesteld, waardoor wij nu zo flexibel kunnen reageren.

Als zuivelcoöperatie van boeren genereert de DMK Group inkomsten voor haar boerenbedrijven. Hoewel het algemene prijsniveau voor rauwe melk in 2020 bij lange na niet in de buurt kwam van een niveau waarop de in het verslag geschetste noodzakelijke investeringen in de boerderijen volledig konden worden gedekt en gefinancierd, kon DMK ontsnappen aan de algemene neerwaartse trend in de uitbetalingen in het afgelopen boekjaar. Zo hebben wij onze tussentijdse doelstelling bereikt om een uitbetalingsprijs van 32,05 cent/kg te betalen, wat op hetzelfde niveau ligt als het gemiddelde niveau van onze vergelijkende zuivelfabrieken.

In het lopende jaar 2021 zijn er ook tekenen die wijzen op een positieve marktontwikkeling: de melkprijzen voor zuivelproducten stijgen en de markten verwachten betere omstandigheden. Ons doel is dus duidelijk, wij willen de stijgende prijzen doordrukken. In het hele bedrijf zijn we intern efficiënter geworden en besparen we kosten.

Toch moeten we onszelf niet voor de gek houden: De uitdagingen zullen er in 2021 niet minder op worden. Of het nu gaat om corona, klimaatverandering, veranderende eetgewoonten, dierenwelzijn of politieke veranderingen - we zullen op alles een antwoord moeten vinden. De laatste jaren hebben wij bij DMK geleerd vooruit te denken en gezamenlijk op te treden - met meer snelheid en vastberadenheid. Dit is onze weg en die willen we samen bewandelen.

 

Andere onderwerpen

Geïntegreerd jaarverslag 2020